EFT je tak zřejmé. Tak proč nebylo objeveno už dávno? Odpověď Garyho Craiga.

Tento článek může být užitečný pro ty, kteří chtějí druhým lidem vysvětlovat „podivnost“ této metody. Poslouží jako dobrý most, jak překlenout  odmítavý způsob myšlení. EFT mělo být objeveno před padesáti lety a bývalo by dnes bylo tak běžné jako aspirin. Nicméně i navzdory nepopiratelným klinicky potvrzeným výsledkům se neustále setkává s odporem ze strany vědců a jiných lidí, kteří lpí na konvenčních přístupech.

Einstein potvrdil tuto domněnku svojí teorií relativity a ještě ji rozvedl ve známém vzorečku.

Energie = hmota krát rychlost světla na druhou

To jednoduše řečeno znamená, že tělesná hmota (včetně lidského těla) je tvořena energií. Tudíž, i když se lidské tělo může jevit jako pevné, jeho základem je energie.Tento prostý fakt je ve vědeckém světě všeobecně uznávaný. Nevím o vědci, který by s tímto faktem nesouhlasil. Je přijímaný podobně jako gravitační zákon.

Nicméně z důvodů, které zná možná jenom vesmír, západní léčebné vědy tento fakt ignorují!!!

Jak krátkozraké! Namísto toho nadále pohlíží na lidské tělo jako na fyzikální objekt a přehlížejí jeho energetické kořeny. Nakládají s tělem jako s … pytlem naplněným tělesnými částmi a chemickými složkami.

Jejich metody tak zahrnují opravu a nahrazování tělesných částí (chirurgie) a „nápravu“ tělesné chemie jinou chemií (léky).

Tento konvenční přístup nám nicméně přinesl mnoho užitečných věcí, takže ani já jej nezavrhuji. Jsem vlastně moc rád, že ho tu máme a vážím si pilných vědců a lékařů, kteří tento přístup používají. Kdyby mi například prasklo slepé střevo, tak bych se naprosto dobrovolně vrhl na operační stůl chirurga.

Tím,  že si západní lékařská věda nepřipouští uznávaný fakt, že je tělo ve své podstatě tvořené energií, nasazuje si brýle, které jí umožňují vidět jen metr před sebe.  Lidé praktikující EFT nabízejí těmto konvenčně zaměřeným lidem brýle s širší vizí a tito skeptici si je postupně zkoušejí. Ti, kteří si je vyzkoušeli a „viděli“, už nemohou svůj zrak odtrhnout.  Následně tak přispívají k osvětě, která přináší  tyto postupy široké veřejnosti.

Kdokoli, kdo praktikoval  EFT kompetentně po dobu  i několika málo týdnů, byl bezpochyby svědkem mnoha případů, kdy bylo dosaženo dramatického pokroku jak po tělesné tak i emoční stránce, aniž přitom bylo použito konvenčních léčebných metod. Mnohé z dosažených výsledků výrazně vyvracely mnohá přesvědčení, na kterých západní medicína staví.

Například:

Jak z hlediska konvenčního západního pojetí medicíny možné, aby…
… se posttraumatická stresová porucha zcela vytratila bez použití psychofarmak?

… mnohé celoživotní fobie zmizely během tzv. „jednominutových zázraků“?

… návykové chování odstoupilo ve velmi krátké době?

… syndrom karpálního tunelu zmizel aniž by došlo k běžně předepisované operaci?

… nesnášenlivost laktózy zmizela ačkoli se má za to, že pacient nemá enzymy nezbytné pro trávení mléčných výrobků?

… odešla migréna (často navždy a téměř okamžitě), aniž by bylo užito jakéhokoli léku?

A přesto ti, kteří praktikují EFT, provádějí takovéto  „zázraky“ denně…

A mnoho dalších. Naše webové stránky poskytují mnoho takových důkazů. Západní klasicky orientovaní lékaři jsou nuceni vysvětlovat výsledky dosažené metodou EFT  tím, že se jedná o „placebo“ nebo „spontánní úlevu“ nebo „vítězství ducha nad hmotou“.

Nelze je vysvětlit běžně používaným paradigmatem. Z tohoto hlediska je patrné, že je třeba pohlížet na lidské tělo pomocí jiného paradigmatu. Je zřejmé, že konvenční způsoby objasnění pokulhávají.
Nabízí se velmi logické řešení, totiž sáhnout po Albertu Einsteinovi a jiným základním vědeckým objevům uplynulého století.

Proč vědci nenahlíží na lidské tělo jako na energetický systém  a nesledují, co z toho vyplývá? Lidé používající EFT to tak dělají již celé roky a jejich klinické důkazy jsou nebývalé.

Tyto výsledky hovoří tak jasně, že nám z nich často poklesne čelist … a to i v případě, že jich dosahují lidé z laické veřejnosti.

Nemám v úmyslu tímto článkem zatracovat mnoho objevů učiněných konvenční medicínou, které nepopiratelně přispěly k léčení mnohých potíží. Spíše navrhuji, abychom odemkli dveře tomu, co je zřejmé a připojili metodu EFT k dalším prospěšným léčebným postupům. Bezpochyby bychom tak dosáhli zcela nové (a cenově dostupné) úrovně léčení.

Proto žádám vědeckou obec a konvenční pochybovače, aby prozkoumali to, co je zřejmé. Nepochybuji, že i metoda EFT má svoje  mouchy, k jejichž nápravě snad jednou také dojde. Tak postupuje každá věda. V tuto chvíli však denně dosahujeme zázračných výsledků, které ruší konvenční seznam oněch „můžeme“ a „nemůžeme“.

S vřelostí,
Gary 


Dana Košková
 

© 2012 Dana Košková, realizace projektu KETNET s.r.o. (elektronické obchody, www stránky, internetové prezentace), hostováno a vyvinuto na redakčním systému MODElina, k internetu připojeno sití TaNET. Veškerý obsah je majetkem Dany Koškové a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.